Rengjøringsmidler

Renholdere har en avgjørende rolle å spille for å gjenopprette energieffektiviteten til eksisterende sentralvarmesystemer. Tilsvarende optimaliserer fjerning av installasjonsrester, lodde- og fluksrester fra nye installasjoner ytelsen til et system og forlenger levetiden til kjelen.